lmolsen 2016-08-05 13:46:16

Andre kontakter

Barneidrettsansvarlig

Linda Moen Olsen tlf 92636052

lmolsen1103@gmail.com 

Daglig leder:

Maria Prestmo tlf 41515696 leder@vestkantsvommerne.no
Dugnadkontakt Tone Iren Myklatun tlf 9155366 

dugnad@vestkantsvommerne.no

Dommerkontakt: Sander Solsvik tlf 40034364 sander@solsvik.us

Intern faktura:
Kasserer/regnskap:

Maria Prestmo tlf 41515696 leder@vestkantsvommerne.no
Klubbrekorder (oppdatering av lister) Rikard Kvaal tlf 90036846 rikardkvaal@gmail.com 
Leder støtteaktiviteter/ kafè ansvarlig: Annett Dale tlf 90101655 annett.dale@live.no 
Lisensansvarlig:
Medlemsendringer:
Linda Moen Olsen tlf 92636052 medlem@vestkantsvommerne.no 
Politiattester: Linda Moen Olsen tlf 92636052 lmolsen1103@gmail.com 
Reisebestiller:

Johannes Solsvik

tlf 95022162

reise@vestkantsvommerne.no

Stevnepåmelder / Stevneansvarlig:
Tidtakeranlegg - utleie:  
Se info under Stevne- / tidtakeranlegg

 

PLASSKONTAKTER

Askøy, Sandgotna og Ågotnes:

Maria Prestmo tlf 41515696 leder@vestkantsvommerne.no

 

KONTROLL KOMITÈ

Jan Kenneth Antun, leder

tlf 93285185

jken-ant@online.no

Kari Sigdestad

tlf 93067422

kari.sigdestad@gmail.com

Ørjan Dale Hiort

tlf 48072704

odh71@hotmail.com

Mer informasjon om kontrollkomitèens arbeid

 

VALGKOMITÈ

Annett Dale, leder

tlf 90101655

annett.dale@live.no

Karin Nymark

tlf 97964949 kmnymark@gmail.com

Bård Krabbedal, varamedlem

tlf 95060865

ekrabbed@icloud.com

Mer informasjon om valgkomitèens arbeid

 

KOMITÈ FOR HESTHOLM ÆRETSPRIS

Gidske Andersen

Representant for styret

Sondre Møll

Representant for trenerne

 

Erika Kvaal

Representant for svømmerne