Årsmøte

Er klubbens høyeste myndighet og avholdes i mars måned hvert år skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf §12

Det er klubbens medlemmer som har stemmerett. Medlemmet må ha fylt 15 år og ha betalt kontingent.

Innkalling til årsmøte annonseres på vår nettside.

Årsmøte legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet.

  • Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet.
  • Årsmøtet blir avholdt en gang i året i måneden som er fastsatt i loven.
  • Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettsrådet i kommune, og de særkretser idrettslaget er tilsluttet. Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider.
  • Innkalling til årsmøtet skal skje en måned før årsmøtet avholdes.
  • Innkalling annonseres på nettet eller i avisen, eller sendes/legges ut til medlemmene.
  • Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene legges ut på nett senest 1 uke før.
  • Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten. Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år.
  • For de som har lyst å delta i styrearbeid kan melde seg til klubbens valgkomitè. Det er de som finner kandidater til styret.
  • Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet.

Merknad:
Hovedstyret: Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes av årsmøtet
Kjønnsfordeling: ” Det skal være mins 2 representanter for hvert kjønn i styret, råd, utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styret, råd og utvalg som består av 2 eller 3 medlemmer, skal begge kjønn være representert” Jf. Idrettslagets lov § 7

Mer informasjon og lenker til maler etc på Norges idrettsforbund sin nettside

 

Årsberetninger for
årsmøtene:
Protokoller fra årsmøtene:

Sammenslutningsplan

Ekstraordnært i 2020

2019  27.05.2020 
2018 19.03.2019
2017 10.04.2018
2016 21.03.2017

Årsberetningene blir publisert før årsmøte. Protokollene så snart møtet er gjennomført.
Medlemmer kan kontakte medlem@vestkantsvommerne.no for å få informasjon om regnskap og/eller budsjett.