Instruktør og trenere

Trenere og instruktører har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens aktiviteter, får et godt tilbud og ivaretas på en god måte. Som ansatt i Vestkantsvømmerne er man en representant for klubben.

Alle bør være kjent med innhold i klubbens Klubbhåndbok

I tillegg også gjøre seg kjent med:

 Se ellers informasjon for instruktører og trenere lengre ned på siden her:

 

Trenere 

 • Aktivitetstilbudet – treningstilbud
 • Når trening går ut eller endring av treningstider – hva gjøres da? Se informasjon under generelt
 • Informasjon om stevner, leirer og reiser
 • Ryddig haller: Treneren er ansvarlig for å sikre at alle ytterdører er låst, er den siste treneren som forlater hallen om kvelden og om morgenen ansavrlig for å ta et overblikk i garderober og i hall å forsikre seg om at boss og bananskall ikke ligger på gulv i basseng og på gulv og opp etter vegger i garderober. Er området "griset" når kommer skal dette meldes til leder av Sportslig utvalg. Se også generell informsjon på nettsiden "treningsgrupper

Gjennomføring av Ren idrett  e-læringsprogram
Vestkantsvømmerne anbefaler at alle fra 12 år og oppover (både utøvere, trenere og foresatte) å gjennomfører Ren idrett e-læringsprogrammet. Dette er spesielt viktig for de som skal delta på stevner. De øverste svømmegruppene (fra A-C) + trenere i konkurransegruppene SKAL gjennomføre denne. For mer informasjon og lenke til programmet – se nederst på siden Klubbens antidopings arbeid

 

Instruktører

 

Hovedtrener
Hovedtrener har et overordnet ansvar for all sportslig aktivitet som skjer i klubben eller gruppen. Hovedtreneren skal følge klubbens sportslige plan og arbeide for å realisere klubbens sportslige målsettinger. Vedkommende skal følge opp alle trenere og all treningsaktivitet i klubben/gruppen og sikre at aktiviteten skjer i tråd med det klubben har bestemt.
Oppgaver

 • Ansvar for å utarbeide og følge opp klubbens/gruppens sportslige plan
 • Rapportere jevnlig til styret om klubbens/gruppens sportslige aktivitet
 • Utarbeide aktivitetsplan/terminliste
 • Arrangere trenermøter
 • Delegere ansvar for treningsgruppene til respektive ansvarlige trenere
 • Oppfølging og utvikling av trenerne i klubben
 • Koordinere og følge opp det sportslige støtteapparatet
 • Informasjon til foreldre/foresatte og utøvere
 • Rapporterer til styret etter konkurranser/treningsleirer
 • Årsmelding for klubbens sportslige plan

 

Trener
Trenerne er ansvarlige for oppfølging av sine respektive tildelte utøvere/grupper/lag. Trenerne rapporterer til hovedtreneren. I lagidretter samarbeider trenerne med laglederen om organiseringen av aktivitetene som laget deltar i.

Oppgaver

 • Sette opp sportslige og sosiale mål for laget foran hver sesong i samsvar med klubbens sportslige plan
 • Planlegge trening i samsvar med aktivitetsplan/terminliste og klubbens sportslige plan
 • Lede treningene i samarbeid med eventuelt andre trenere/hjelpetrenere
 • Møte i god tid til trening og konkurranser/kamp
 • Ha dialog og samarbeid med foreldre
 • Lede laget/gruppen/utøverne under kamper, turneringer eller løp
 • Bidra i trenergruppen og møte i trenerforumet i regi av klubben
 • Følge gjeldende regelverk
 • Sette seg inn i barneidrettsbestemmelsene og retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges idrettsforbund
 • Sette seg inn i klubbens verdigrunnlag og retningslinjer for utøvere/spillere og trenere
 • Se til at både egen og utøvernes/lagets opptreden er i samsvar med klubbens verdier og retningslinjer
 • Være oppdatert på informasjon fra styret
 • Representere klubben på en god måte