lmolsen 2016-10-04 19:54:16

Kontrollkomitè

Kontrollkomitè påser at styrets arbeid blir gjennomført etter lover og regler. Mottar kopi av referat etter styremøter og står fritt for å delta på styremøter etter eget initiativ.

 

Vedtekter for Vestkantsvømmerne, med kontrollkomiteens oppgaver/vedtekter (§ 21) finner du på nettsiden Faktaopplysninger om VS

Oversikt over dagens Kontrollkomitémedlemmer  – se oversikt under Kontakt oss / Komitèer