Legesjekk

Svømming er, som kjent, en treningsintensiv idrett. En av de vesentlige årsakene til det er, at det er en utholdenhetsidrett. På grunn av at man i svømming ikke må bære sin egen kroppsvekt, er det mulig, og vanlig, å trene mer i svømming enn i andre utholdenhetsidretter, i ung alder. Det betyr at en stor treningsbelastning sammenfaller med en biologisk utviklingsfase som innebærer store kroppslige forandringer (vekst, hormonelle omstillinger etc.). Dette gjelder særlig når utøverne er kommet opp på B-gruppe nivå. For disse er det viktig, med jevne mellomrom, å forsikre seg om at de er friske, og fysiologisk tåler den totalbelastningen de utsettes for.

Vi har derfor inngått et samarbeid med Helseklinikken på Brann Stadion. Her kan de aktuelle utøverne gjennomgå en omfattende helseundersøkelse, med EKG i hvile og ved behov en EKG ved belastning, det vil også bli utført blodtester etc. Dette vil gi oss et godt bilde av helsestatusen til hver enkelt utøver, med råd og hjelp til de som eventuelt trenger det.

Undersøkelsen koster kr. 1190,- (pris i 2020) og utøverne/dere som foreldre må betale for dette tiltaket. Derfor er det i utgangspunktet selvsagt frivillig om dere vil benytte dere av tilbudet eller ei. Vi i trenerteamet anbefaler at dere gjør det.

I tillegg til denne helseundersøkelsen, som vi ønsker skal gjennomføres en gang per år, innebærer samarbeidet med Helseklinikken, at de aktuelle utøverne kan få direkte tilgang til lege/r i akutte sykdomstilfeller, mer eller mindre direkte. Det er selvsagt svært betryggende å vite at legen som undersøker en av våre utøvere, vet hva toppidrett handler om, og derfor i sykdomstilfeller kan gi råd om hva utøveren kan gjøre og ikke gjøre i trening og konkurranser, på et helt annet grunnlag, enn en vanlig lege.  

Hvem tilbudet gjelder for
Det er A- og B-gruppene som vil få tilsendt time til legesjekk. Andre utøvere (C og D) kan benytte seg av tilbudet om konsultasjon om det oppstår problemer av noen art (kun ved behov) men da i samråd med de respektive trenerne for disse gruppene (se kontaktinfo under). NB! Tilbudet gjelder kun utøvere og ikke foresatte og andre i familien.

Hvordan få time til helsesjekk?
Helseklinikken på Brann Stadion har fått tilsendt kontaktliste for A-og B-gruppene. Klinikken vil kalle inn utøverne til sjekk. (Husk å ta med penger til å betale for timen).
De av utøverne som ikke vil benytte seg av tilbudet gir beskjed til Helseklinikken når innkalling kommer. Vær obs på at blir ikke timen avbestilt innen frist kan en risikere å måtte betale for timen selv om den ikke er blitt benyttet.

Kontaktinfo Helseklinikken på Brann Stadion:
Kjersti Opheim Moldnes, tlf 53 00 68 00, e-post kjersti@idrettsmedisinsk.no