Politiattest

Vestkantsvømmerne er pliktig til å kreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.

Krav om politiattester hos Vestkantsvømmerne 

Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattest:

  1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag.
  2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine barn.

Vestkantsvømmerne gir ikke oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest, eller som har anmerkninger på attesten.

 

Prosedyre for politiattest i klubben:

  • For å søke om politiattest må du legge ved et skjema i fra arbeidsgiver / klubben. Last ned skjema her og fyll ut resten av informasjonen før videresending til Politiet.   
    • Levering av elektronisk søknad (obs! arbeidsgivers bekreftelse skal legges ved søknaden)

    • Søknad kan også sendes i papirversjon (Word fil) til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø (NB! Ved innsending pr. post må også bilde av søker legges ved)

  • Alle som skal ha politiattest, må fremvise attesten for politiattestansvarlig for kontaktperson for Politiattest. På nettsiden «Klubbens kontaktpersoner» andre kontakter finner du kontaktperson som Styret har oppnevnt som ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i vår klubb.

  • Politiattestansvarlig lagrer opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist, og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.

  • Ny politiattest må fremvises etter 3 år (fra den dato som vist i forrige attest)

 

Les mer Informasjon om og lenke til søknadsskjema (nederst på siden) politiattest for idrettslag fra Norges Idrettsforbund.