lmolsen 2016-10-09 13:12:06

Sportslig utvalg - info

Et sportslig utvalg er bindeledd mellom Sportslig leder, daglig leder, kontakttrenere og styret

Arbeidsoppgavne består i:

  • fordeling av treningstid
  • utarbeidelse av gruppe krav i samarbeid med sportslig leder
  • innstilling til styre i forbindelse med ansettelser av trenere

 

Kontaktpersoner Sportslig utvalg