Valgkomitè

Valgkomitéen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for personalmessig og funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/-medarbeidere etter nøye vurderinger av medlemsmassen.

Valgkomitéen sine plikter:

• Diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning.

• Gjennomgå for styret hvilke forandringer/nomineringer som kommer til å bli foreslått

• Før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på nomineringen som skal forelegges medlemmene på årsmøtet.

• Under årsmøtet presentere valgkomiteens forslag.

Mer informasjon om valgkomiteen sine oppgaver på Norges idrettsforbund sin nettside

Oversikt over dagens Valgkomité  – se oversikt under kontakt oss / Komitéer