Spørsmål og svar

Vi tar forbehold om at kurs vil kunne bli slått sammen og tidspunkt flyttet, evt. at kurs kan bli avlyst, hvis det ikke er tilstrekkelig antall påmeldte. Vi forbeholder oss retten til å bytte kurs for barn som er påmeldt feil nivå. Vi tester alle barna første kursdag og ser da om de er på riktig nivå eller må gå et annet kurs.

 

Hvor melder jeg på svømmekurs?
tryggivann.no

Hva koster det å gå på svømmekurs?
Våre svømmekurs koster mellom 1900kr og 2400kr alt etter kursnivå. I tillegg må hvert barn betale medlemsavgift en gang i året på 250kr. Prisene gjelder for kurs som varer MINST 12 ganger. 

Hvilket svømmekurs passer for mitt barn?
Informasjon om dette finner du under Valg av kursnivå.

Hva er læringsmålene på hvert kurs og hva må barna kunne for å starte med svømmetrening?
Hva de ulike kursene inneholder og veien fra nybegynner til svømmetrening, finner du på Veien fra nybegynner til aktiv svømmer

Hva trenger barna til svømmeundervisningen?
Tettsittende badebukse eller badedrakt er foretrukket, badehette. Hval og skilpaddekurs bruker ikke svømmebriller, men fra pingvin og oppover bør de ha dette. 

Hvor lang tid er det normalt å bruke på å lære å svømme?
Tommelfingerregel = 40 timer. Alt kommer an på hva barnet kan fra før, har de badet mye og er trygge i vann før de starter på kurs, går alt mye fortere. Svømmeforbundet og kunnskapsløfte sier at du er svømmedyktig når du kan "falle uti på dypt vann, svømme 100 m på magen, og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene, stoppe og hvile i 3 minutter (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg), så svømme 100 m på rygg og ta seg opp på land".

På hvilket kursnivå kan barna svømme?
På skilpaddekurset kan barna flyte, og på pingvinkurset lærer de å svømme med beina. Når de er ferdig med pingvin skal barna kunne svømme 10m-15m kun ved hjelpe av beina. Barna kan svømme 10m-15m crawl og ryggsvømming etter bestått selungekurs. Barna regnes som svømmedyktige etter fullført sjøløvekurs. 

Hvorfor lærer de crawl før bryst?
Først på sjøløvekurset innføres brystteknikken. Bryst er den mest avanserte svømmearten å lære, spesielt for barn da deres koordinasjonevne ikke er ferdig utviklet. Særlig beinsparkene er avanserte i bryst, disse krever veldig mye koordinasjon. Butterfly er faktisk lettere å lære enn brystsvømming, for barn. Dette er grunnen til at barna lærer å svømme crawl, og rygg før de lærer å svømme bryst. 

Skal foreldre være med i vannet?
Nei, foreldre er ikke med i vannet på svømmekursene. De er kun med på foreldre og barn kurs, eller babysvømming.  

Kan foreldre være inne i hallen og se på kurset?
Det ikke anledning til å være tilskuer i svømmehallene under svømmeopplæring. Dette fordi det er bedre for barnas konsentrasjon at det ikke er andre til stede i hallen under opplæringen. Det er unntak for siste kursdag, der foreldre er velkommen inn for å se hva barna har lært.
Har barnet sykdom eller annet som gjør at foreldre bør være i nærheten, er det mulig å vente utenfor svømmehallen, slik at det er enkelt for instruktør å få tak i deg. Til informasjon har vi instruktører med førstehjelps- og livredningskurs i alle svømmehaller.

Hva gjør jeg når jeg skal melde på kurs nr.2?
Bruk samme brukerkonto på Tryggivann hver gang du melder en deltakar på kurs. Glemmer du passordet, kan du be om å få tilsendt nytt passord til din e-post (se valg for dette ved innlogging). Hvis du ikke lenger har tilgang til e-posten som du brukte da du laget kontoen, ta kontakt via  kurs@vestkantsvommerne.no, så hjelper vi med å få lagt inn ny mailadresse. 
Grunnen til dette er at alle som vil gå på kurs hos Vestkantsvømmerne må være medlemmer i klubben. Medlemsavgift betales en gang pr kalenderår. For å unngå å bli avkrevd medlemsavgift mer enn en gang pr år, må du bruke samme brukerkonto hver gang du melder en deltaker.  Hvis du lager ny konto i Tryggivann i forbindelse med påmelding på nytt kurs, vil Tryggivann legge medlemsavgift på fakturaen. Denne blir da ikke refundert. 

Hvor ofte arrangerer dere kurs?
Vi arrangerer kurs både i vår- og høst-semesteret. En gang i høstsemesteret og en eller to ganger i vårsemesteret. Det er minst 12 ganger i hver kursrunde, men om vi kjører to kursrunder på vårsemesteret, kan det bli færre ganger, da reduseres også prisen. 

Hva får barna ved kursslutt?
På siste kursdag får barnet diplom og svømmemerke. Hvis dere på forhånd vet at barnet ikke kan delta siste kursdag, så snakk evt. med instruktør om det er mulig at barnet kan få diplom og merke nest siste kursdag, eller når kursene starter opp igjen. Hvis barnet blir syk siste kursdag så har en følgende muligheter i forhold til henting av diplom/merke:

  1. Ordne med henting av diplom og merke på kursavslutningen
  2. Avtale med instruktør om å hente diplomet hos samme instruktør i neste kursrunde. (Det er instruktørene som oppbevarer diplomer og merker som ikke blir hentet siste kursdag.) Vi sender ikke diplomer og merker i posten.

Barna får også en abnefaling for videre kurs av instruktøren. Denne blir lagt inn på barnets tryggivann-profil. Alle barna får diplom og merke, det er dermed ikke sikkert at barnet får bestått på kurset, sjekk deres tryggivann-profil for anbefalt neste kurs. 

Er det bindende påmelding?
Kursavgift betales via nettbank ved påmelding. Kursavgift blir ikke refundert ved avmelding. Ved langvarig sykdom, kan en etter avtale med svømmeklubben, få utsette kurs til senere runde. Ta kontakt med oss så snart som mulig om situasjonen oppstår slik at kursplass kan tilbys andre. Kontakt oss om du har spørsmål. 

Hva om en kursdag blir avlyst?
Vestkantsvømmerne tar forbehold om at kursøkter kan bli avlyst bla. pga stengte basseng og andre forhold utenfor vår kontroll. Ved stengt basseng vil kurs bli flyttet til nærmeste tilgjengelige basseng. Hvis en får tilbud om samme kursdag, så refunderes ikke kursavgiften, selv om klokkeslett evt. endres. Hvis en må bytte kursdag og ny dag ikke passer, så kan en velge å få kursavgift refundert.
Så lenge det for et semesterkurs gjennomføres minst 12 kursdager, settes det IKKE opp ekstra kursøkter for å kompensere for avlysninger. Hvis antall gjennomførte kursøkter for semesterkurs er mindre enn 12, så settes det opp ekstra kursøkter for å kompensere.  Disse kursøktene foregår gjerne til andre tider og på andre steder enn der kurset normalt arrangeres. Dersom en deltaker ikke har mulighet til å delta på de annonserte dagene, så faller kursøkten bort for den deltakerens del.

Har du vanskeligheter med betaling på tryggivann.no?
Alternativt kan du overføre kursavgiften til Vestkantsvømmernes konto 3624.32.72488. Ta kontakt med kursansvarlig på kurs@vestkantsvommerne.no når kursavgift er overført, så reserverer vi plass på kurset. Legg ved kopi av betaling for å unngå forsinkelser. Vi tar forbehold om at kurs kan bli fullbooket på Tryggivann i mellomtiden. I så fall vil innbetalt kursavgift til vår konto bli refundert.

Fullt på svømmekurset?
Venteliste blir lagt ut på Tryggivann etterhvert som vi registrerer at kursene i de ulike bassengene er blitt fulle. Hvis kurset du ønsker er fullt, så kan du se nederst på kurslisten for ønsket kurstype, hvor vi legger ut ventelister for den aktuelle kurstype/basseng. Trykk deretter på «klikk inn for mer info…» for å melde inn en deltaker på ventelisten. Den som registrerer seg på venteliste vil bli prioritert for tildeling av ledige plasser når nye kurs legges ut.
Mangler det venteliste for kurset som du ønsker? Har du spørsmål eller trenger assistanse med registrering? Ta kontakt med kursansvarlig på kurs@vestkantsvommerne.no, så hjelper vi deg

Er barna forsikret under svømmekurset?
Kursdeltakere til og med 12 år er forsikret gjennom Barneidrettsforsikringen (gjelder fra kursavgift er betalt). Om en ikke har egen barneforsikring anbefales kursdeltakere over 12 år å løse lisens til NSF (Norges Svømmeforbund) for å få forsikring. Les mer om lisens.

OPPSLAGSTAVLEN

Veien til FELLES ARBEID / DUGNADSKALENDER

Visste du at i Klubbhåndboken finner du veien til all vår informasjon? Som f.eks. informasjon om klubbklær

Vi har kurs for barn, ungdom og voksne. Kontakt oss

Se film - hvordan vi har det i klubben vår!