Prisliste

Siden oppdatert 12.07.18

Medlemskontingent: Medlemskontingenten må være betalt for at medlemskapet skal være gyldig (ref vedtektene). Medlemskap betales i januar hvert år eller ved innmelding. Alle medlemskategorier har stemmerett på årsmøtet, så frem medlemmet er over 15 år (ref vedtekter). Kursdeltakere betaler medlemsavgift via kursavgift (Trygg i vann). Andre betaler via medlemsmodulen (innlogging vestkantsvommerne.no)

Treningsavgift: Treningsavgift forfaller til betaling halvårlig – i januar og september. For at kostnaden til treningsavgift ikke skal bli for høy, har Vestkantsvømmerne lagt til rette for at en kan få reduksjon for deler av treningsavgift, ved å delta som hjelper i de arbeidsoppgaver som kreves for at drive en svømmeklubb (dugnad) samt salg av et produkt  (høstsesong). Se spesifisert under den enkelte gruppe. (Gjelder ikke Vill i vann, Masters og kursdeltakere).

Søskenmoderasjon: 

 • Svømmer i den "øverste" svømmegruppen betaler ordinær medlemskontingent og treningsavgift. 
 • Søsken nr en (1) innvilges 25 % moderasjon.
 • øvrige søsken innvilges 50 % moderasjon.
 • Søskenmoderasjon på medlemsavgift er trukket i fra i søskenmoderasjon i treningsavgift. 
 • Søskenmoderasjon gjelder kun for svømme-/treningsgruppene og IKKE om søsken går på kurs. 

 Under finner du mer informasjon om priser for:

 

 

Hospitanter fra kurs til Piraya

 • Gratis så lenge kursavgift til Vestkantsvømmerne er betalt.
 • Hospitering kan kun skje etter avtale med hovedtrener i Piraya 
 • For å være hospitant i Piraya, må svømmeren være registrert som hospitant. Dette gjøres via nettsiden "Hvordan bli medlem i Vestkantsvømmerne". Etter registrering blir brukernavn og passord tilsendt. Dette har en bruk for når en skal melde på stevner, leirer og andre aktiviteter i ettertid.
 • Blir det endringer må en huske å gi beskjed til hovedtrener i Piraya og/eller medlem@vestkantsvommerne.no om hospitering utgår, eller en ønsker å gå over til Piraya gruppen. (Dette for å oppdatere medlemsmodulen med riktig gruppe eller utmelding). 
 • De som går videre fra Vestkantsvømmerne sine svømmekurs og over til Piraya, gjelder følgende:
  • Blir prioritert ang. opptak til svømmegruppene.
  • Sparer kr. 250,- (medlemsavgiften) ved innmelding samme kalenderår; da en allerede er medlem som kursdeltager.

 • Alle som vil være med på approberte stevner må løse lisens. Se info Lisens Norges Svømmeforbund 

 

Piraya

Totalt er treningsavgiften for gruppen kr. 3675,- pr. halvår (Medlemskap kr. 250,- kommer i tillegg til denne pris). Ved å hjelpe til med arbeidsoppgaver kan en få prisreduksjon over kr. 3000,- i året. (Noe mer å spare om en har flere i familien som er registrert i svømmegruppe med dugnad og salg av produkter).   

Utgiftene blir delt opp følgende:

 • Vårsesong (jan-juni) betaler en medlemsavgift kr. 250,- + treningsavgift kr. 1800,- = kr. 2050,-
 • Høstsesong (aug-des) betaler en treningsavgift kr. 2050.-
  • Salg av produkter minimum kr. 550,- per år (maks kr. 825,- pr. fam.). Dette skjer om høsten. Ønsker en ikke å selge disse produktene må en allikevel betale for disse. Grunnen til det er at produkter er et tilbud til medlemmene hvor en gir mulighet til å kunne selge / tjene inn deler av utgiftene til treningsavgift. 

  • Dugnadsarbeid for kr. 1500,- pr. halvår. (blir fakturert for manglende poeng (for begge sesonger, inntil kr. 3000.- pr. familie) i start året etter. Om en slutter i løpet av året blir manglende poeng fakturert ved utmelding). Fritak for fakturering av dugandspoeng samme halvår som innmelding «ny medlem». NB! Har svømmer vært registrert hospitant til Piraya senest sesongen før, gjelder ikke fritak ved oppstart «ny medlem».
 • De som går videre fra Vestkantsvømmerne sine svømmekurs og over til Piraya, gjelder følgende:
  • Blir prioritert ang. opptak til svømmegruppene.
  • Sparer kr. 250,- (medlemsavgiften) ved innmelding samme kalenderår; da en allerede er medlem som kursdeltager.

 • Alle som vil svømme approberte stevner må løse lisens. Er anbefalt at alle over 9 år løser lisens grunnet forsikring. Se info Lisens Norges Svømmeforbund

 

D-gruppen

Totalt er treningsavgiften for gruppen kr. 3775,- pr. halvår (årlig medlemskap kr. 250,- kommer i tillegg til denne pris). Ved å hjelpe til med arbeidsoppgaver kan en få prisreduksjon over kr. 3000,- i året. (Noe mer å spare om en har flere i familien som er registrert i svømmegruppe med dugnad og salg av produkter). 

 

Utgiftene blir delt opp følgende:

 • Vårsesong (jan-juni) betaler en medlemsavgift kr. 250,- + treningsavgift kr. 1900,- = kr. 2150,-
 • Høstsesong (aug-des) betaler en treningsavgift kr. 2150.-

 • Salg av produkter minimum  kr. 550,- per år (maks kr. 825,- pr. fam.). Dette skjer om høsten. Ønsker en ikke å selge disse produktene må en allikevel betale for disse. Grunnen til det er at produkter er et tilbud til medlemmene hvor en gir mulighet til å kunne selge / tjene inn deler av utgiftene til treningsavgift. 

 • Dugnadsarbeid for kr. 1500,- pr. halvår. (blir fakturert for manglende poeng (for begge sesonger, inntil kr. 3000.- pr. familie) i start året etter. Om en slutter i løpet av året blir manglende poeng fakturert ved utmelding). 
 • Alle som vil svømme approberte stevner må løse lisens. Er anbefalt at alle over 9 år løser lisens grunnet forsikring. Se info Lisens Norges Svømmeforbund

 

 

C-gruppen

Totalt er treningsavgiften for gruppen kr. 3775,- pr. halvår (årlig medlemskap  kr. 250,- kommer i tillegg til denne pris). Ved å hjelpe til med arbeidsoppgaver kan en få prisreduksjon over kr. 3000,- i året. (Noe mer å spare om en har flere i familien som er registrert i svømmegruppe med dugnad og salg av produkter).   

 

Utgiftene blir delt opp følgende:

 • Vårsesong (jan-juni) betaler en medlemsavgift kr. 250,- + treningsavgift kr. 1900,- = kr. 2150,-
 • Høstsesong (aug-des) betaler en treningsavgift kr. 2150.-

 • Salg av produkter minimum  kr. 550,- per år (maks kr. 825,- pr. fam.). Dette skjer om høsten. Ønsker en ikke å selge disse produktene må en allikevel betale for disse. Grunnen til det er at produkter er et tilbud til medlemmene hvor en gir mulighet til å kunne selge / tjene inn deler av utgiftene til treningsavgift. 

 • Dugnadsarbeid for kr. 1500,- pr. halvår. (blir fakturert for manglende poeng (for begge sesonger, inntil kr. 3000.- pr. familie) i start året etter. Om en slutter i løpet av året blir manglende poeng fakturert ved utmelding). 
 • Alle som vil svømme approberte stevner må løse lisens. Er anbefalt at alle over 9 år løser lisens grunnet forsikring. Se info Lisens Norges Svømmeforbund

 

 

Ungdomsgruppen

Totalt er treningsavgiften for gruppen kr. 3775,- pr. halvår (årlig medlemskap  kr. 250,- kommer i tillegg til denne pris). Ved å hjelpe til med arbeidsoppgaver kan en få prisreduksjon over kr. 3000,- i året. (Noe mer å spare om en har flere i familien som er registrert i svømmegruppe med dugnad og salg av produkter). 

Utgiftene blir delt opp følgende:

 • Vårsesong (jan-juni) betaler en medlemsavgift kr. 250,- + treningsavgift kr. 1900,- = kr. 2150,-
 • Høstsesong (aug-des) betaler en treningsavgift kr. 2150.-
 • Salg av produkter minimum  kr. 550,- per år (maks kr. 825,- pr. fam.). Dette skjer om høsten. Ønsker en ikke å selge disse produktene må en allikevel betale for disse. Grunnen til det er at produkter er et tilbud til medlemmene hvor en gir mulighet til å kunne selge / tjene inn deler av utgiftene til treningsavgift. 

 • Dugnadsarbeid for kr. 1500,- pr. halvår. (blir fakturert for manglende poeng (for begge sesonger, inntil kr. 3000.- pr. familie) i start året etter. Om en slutter i løpet av året blir manglende poeng fakturert ved utmelding). 
 • Alle som vil svømme approberte stevner må løse lisens. Er anbefalt at alle over 9 år løser lisens grunnet forsikring. Se info Lisens Norges Svømmeforbund

 

B-gruppen

Totalt er treningsavgiften for gruppen kr. 4075,- pr. halvår (årlig medlemskap kr. 250,- kommer i tillegg til denne pris). Ved å hjelpe til med arbeidsoppgaver kan en få prisreduksjon over kr. 3000,- i året. (Noe mer å spare om en har flere i familien som er registrert i svømmegruppe med dugnad og salg av produkter). 

Utgiftene blir delt opp følgende:

 • Vårsesong (jan-juni) betaler en medlemsavgift kr. 250,- + treningsavgift kr. 2200,- = kr. 2450,-
 • Høstsesong (aug-des) betaler en treningsavgift kr. 2450.-
 • Salg av produkter minimum  kr. 550,- per år (maks kr. 825,- pr. fam.). Dette skjer om høsten. Ønsker en ikke å selge disse produktene må en allikevel betale for disse. Grunnen til det er at produkter er et tilbud til medlemmene hvor en gir mulighet til å kunne selge / tjene inn deler av utgiftene til treningsavgift. 

 • Dugnadsarbeid for kr. 1500,- pr. halvår. (blir fakturert for manglende poeng (for begge sesonger, inntil kr. 3000.- pr. familie) i start året etter. Om en slutter i løpet av året blir manglende poeng fakturert ved utmelding).  
 • Alle som vil svømme approberte stevner må løse lisens. Er anbefalt at alle over 9 år løser lisens grunnet forsikring. Se info Lisens Norges Svømmeforbund

 

A-gruppen

Totalt er treningsavgiften for gruppen kr. 4275,- pr. halvår (årlig medlemskap kr. 250,- kommer i tillegg til denne pris). Ved å hjelpe til med arbeidsoppgaver kan en få prisreduksjonover kr. 3000,- i året. (Noe mer å spare om en har flere i familien som er registrert i svømmegruppe med dugnad og salg av produkter). 

Utgiftene blir delt opp følgende:

 • Vårsesong (jan-juni) betaler en medlemsavgift kr. 250,- + treningsavgift kr. 2400,- = kr. 2650,-
 • Høstsesong (aug-des) betaler en treningsavgift kr. 2650.-
 • Salg av produkter minimum  kr. 550,- per år (maks kr. 825,- pr. fam.). Dette skjer om høsten. Ønsker en ikke å selge disse produktene må en allikevel betale for disse. Grunnen til det er at produkter er et tilbud til medlemmene hvor en gir mulighet til å kunne selge / tjene inn deler av utgiftene til treningsavgift. 

 • Dugnadsarbeid for kr. 1500,- pr. halvår. (blir fakturert for manglende poeng (for begge sesonger, inntil kr. 3000.- pr. familie) i start året etter. Om en slutter i løpet av året blir manglende poeng fakturert ved utmelding). 
 • Alle som vil svømme approberte stevner må løse lisens. Er anbefalt at alle over 9 år løser lisens grunnet forsikring. Se info Lisens Norges Svømmeforbund

 

Vill i vann

 • Kr. 1550,- pr. halvår (Er inkl. årlig medlemsavg. kr. 250,-)
  • Vårsemester (jan-juni) betales medlemsavgift kr 250.- + treningsavgift kr. 1300.-
  • Høstsemester (oppstart aug-des) betales treningsavgift kr. 1550.-

 

Masters

 • kr. 350,- pr. halvår (Er inkl. årlig medlemsavg. kr. 250,-)
 • Vårsemester (jan-juni) betales medlemsavgift kr 250.- + treningsavgift kr. 100.-
 • Høstsemester (oppstart aug-des) betales treningsavgift kr. 350.-
 • Gir stemmerett på årsmøte ved betalt medlemsavgift

 

Kursdeltakere

 • Treningsavgift for kurs er markedstilpasset og kan derfor variere og er inkludert i kursavgift

 

Støtte

 • kr. 250,- pr. år (medlemsavgift)
 • Gir stemmerett på årsmøte.
 • Ikke tilgang til trening i basseng.

 

Verv

 

 

OPPSLAGSTAVLEN

Visste du at i Klubbhåndboken finner du veien til all vår informasjon? Som f.eks. informasjon om klubbklær og avtalen med G-sport.

Dugnadskalender

Vi har kurs for barn, ungdom og voksne. Kontakt oss

Se film - hvordan vi har det i klubben vår!

Kalender

Juni
MTOTFLS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930