Produkter

Tidligere har det vært slik at alle medlemmer i svømmegruppene har fått utdelt Enjoy Bonusguide ved høstleiren. For salg av dette produktet har treningsavgift blitt redusert med kr. 550,- pr. år. 

På årsmøte 2019 stemte medlemmene for å endre på dette. Treningsavgiften blir økt mot at nå blir det frivillig å selge Enjoy Bonusguide. Overskuddet for salg går i sin helhet til de som selger denne. Tilbudet skal komme hver høst så lenge klubben får tilbud om salg av Enjoy Bonusguide fra leverandør. 

Se protokoll for årsmøte 2019

 

Spørsmål rettes til medlem@vestkantsvommerne.no