Produkter

For å holde treningsutgiftene nede, har vi lagt opp til at alle svømmer skal selge produkter for minimum kr. 550.- per år (maks kr. 825,- pr. fam.). Dette skjer om høsten. Ønsker en ikke å selge disse produktene må en allikevel betale for disse. Grunnen til det er at produkter er et tilbud til medlemmene hvor en gir mulighet til å kunne selge / tjene inn deler av utgiftene til treningsavgift

Dette er også opplyst på nettsiden Prisliste medlemsskap 

De siste årene har alle medlemmer i svømmegruppene fått utdelt Enjoy Bonusguide ved høstleiren. Det blir utdeling av 2 Enjoy bonusguider pr. svømmer (maks 3 pr. familie)

Spørsmål rettes til medlem@vestkantsvommerne.no