Medlemsskap i Vestkantsvømmerne

Alle kan bli medlem i Vestkantsvømmerne, men deltakere fra vår svømmeopplæring blir prioritert til de aktive treningsgruppene

Alle som ønsker å bli aktiv svømmer, anbefales å ha deltatt på rygg/crawl/bryst opplæring. Det kreves også at en klarer å svømme minimum 100 meter uten stopp. For påmelding til svømmeopplæring – se nettsiden for svømmeopplæring

 

Innmelding treningsgrupper
Trening kan ikke starte før du enten har blitt godkjent av en trener eller fått tilbakemelding om at innmelding er ok. Forespørsel kan sendes til medlem@vestkantsvommerne.no.

Innmelding Masters
Innmelding av voksne svømmere som vil holde seg i aktivitet i bassenget. Innmelding via nettsiden "Treningsavgift".  Informasjon om Masters. Spørsmål kan sendes til medlem@vestkantsvommerne.no

Støttemedlemsskap
Gir bla. stemmerett på årsmøte. Registreres via medlemsskap.

Om du ikke allerede er medlem - se informasjon om registrering av medlemsskap. Er det noen i din familie som er medlem, kan nytt medlemskap knyttes til som en familirelasjon, slik at en kan da kun benytte ett brukernavn og passord ved innlogging. Ved spørmsål - kontakt medlem@vestkantsvommerne.no.

 

Lisens Norges Svømmeforbund
Alle som vil svømme approberte stevner og som er 10 år eller eldre  må løse lisens.

 

Utmelding
En må registrere seg inn hver sesong for å opprettholde medlemsskap.
Medlemsskapet gjelder så lenge en betaler medlems- og treningsavgift. Ønsker en å slutte i løpet av treningsperioden melder en dette til medlem@vestkantsvommerne.no. Selv om en melder i fra at en har sluttet kan det komme klubbinformasjon fram til ny periode for trening- og medlemsregistrering starter. Har utøver vært i en gruppe med dugnadsplikt kan det komme en faktura ved oppstart av nytt år (når dugnadspeioden er over) om ikke alle poengene er registrert.

Prisliste

Siden oppdatert 29.08.20

Medlemskontingent: Medlemskontingenten for treningsgrupper, støtte og verv må være betalt for at medlemskapet skal være gyldig (ref vedtektene). Medlemskap betales i januar hvert år eller ved innmelding, via medlemsmodulen (innlogging vestkantsvommerne.no)
Alle medlemskategorier har stemmerett på årsmøtet, så frem medlemmet er over 15 år (ref vedtekter).

Treningsavgift: Treningsavgift forfaller til betaling halvårlig – i januar og september.

Reduksjon av treningsavgift 
(Gjelder ikke Masters og deltakere på svømmeopplæring).
For at kostnaden til treningsavgift ikke skal bli for høy, har Vestkantsvømmerne lagt til rette for at en kan få reduksjon for deler av treningsavgift, ved å delta som hjelper i de arbeidsoppgaver som kreves for at drive en svømmeklubb.

En kan få redusert inntil kr. 3000,- pr. år (kr. 1500,- pr. sesong) ved å være med på  felles arbeid (dugnad).
Manglende poeng for vår og høstsesong vil bli fakturert i slutt av år / start nyåret. Om en slutter i løpet av året, blir manglende poeng fakturert ved utmelding.  
Nye medlemmer
Fritak for fakturering av manglende poeng samme halvår som innmelding «ny medlem».
NB! Gjelder ikke svømmer som er registrert som hospitant til Sverdfisk (P) senest sesongen før. 

Lisens
Lisens er anbefalt for alle da den og innbefatter forsikring. Alle som deltar på aproberte stevner MÅ ha betalt lisens før stevnestart. Lisens betales til Norges svømmeforbund. Se mer informasjon "Informasjon om lisens".

Søskenmoderasjon på treningsavgift: 
Gjelder kun innad i svømmegruppene. Gjelder ikke når en av søskene går på svømmeopplæring (kurs)

 • Svømmer i den "øverste" svømmegruppen betaler ordinær medlemskontingent og treningsavgift. 
 • Søsken nr en (1) innvilges 25 % moderasjon.
 • øvrige søsken innvilges 50 % moderasjon.

Søskenmoderasjon på medlemsavgift er trukket i fra i søskenmoderasjon i vårens treningsavgift. 

 Under finner du mer informasjon om priser for:

(Trykk på bilde for å få listen opp som pdf vedlegg)

 

Hospitanter fra svømmeopplæring til svømmetrening

 • Gratis så lenge avgift til svømmeopplæring til Vestkantsvømmerne er betalt.
 • Hospitering kan kun skje etter avtale instruktør / trener for Sverdfisk (P) 
 • For å være hospitant i Sverdfisk (P), må svømmeren være registrert som hospitant. Dette gjøres via nettsiden "Hvordan bli medlem i Vestkantsvømmerne". Etter registrering blir brukernavn og passord tilsendt. Dette har en bruk for når en skal melde på stevner, leirer og andre aktiviteter i ettertid.
 • Blir det endringer / hospitering utgår - gi beskjed til trener og medlem@vestkantsvommerne.no. (For oppdatering av medlemsliste). 
 • De som går videre fra Vestkantsvømmerne sine svømmeopplæring og over til Sverdfisk (P), gjelder følgende:
  • Blir prioritert ang. opptak til svømmegruppene.
  • Sparer kr. 250,- (medlemsavgiften) ved innmelding samme kalenderår; da en allerede er medlem som kursdeltager.

 • Alle som vil være med på approberte stevner må løse lisens. Se info Lisens Norges Svømmeforbund 

 

 

Svømmeopplæring 

 

Støtte

 • kr. 250,- pr. år (medlemsavgift)
 • Gir stemmerett på årsmøte.
 • Ikke tilgang til trening i basseng.

 

Verv

 

 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket