Medlemsskap i Vestkantsvømmerne

Alle kan bli medlem i Vestkantsvømmerne, men deltakere fra vår svømmeopplæring blir prioritert til de aktive treningsgruppene

Alle som ønsker å bli aktiv svømmer, anbefales å ha deltatt på rygg/crawl/bryst opplæring. Det kreves også at en klarer å svømme minimum 100 meter uten stopp. For påmelding til svømmeopplæring – se nettsiden for svømmeopplæring

 

Innmelding treningsgrupper
Trening kan ikke starte før du enten har blitt godkjent av en trener eller fått tilbakemelding om at innmelding er ok. Forespørsel kan sendes til medlem@vestkantsvommerne.no.

Innmelding Masters
Innmelding av voksne svømmere som vil holde seg i aktivitet i bassenget. Innmelding via nettsiden "Treningsavgift".  Informasjon om Masters. Spørsmål kan sendes til medlem@vestkantsvommerne.no

Støttemedlemsskap
Gir bla. stemmerett på årsmøte. Registreres via medlemsskap.

Om du ikke allerede er medlem - se informasjon om registrering av medlemsskap. Er det noen i din familie som er medlem, kan nytt medlemskap knyttes til som en familirelasjon, slik at en kan da kun benytte ett brukernavn og passord ved innlogging. Ved spørmsål - kontakt medlem@vestkantsvommerne.no.

 

Lisens Norges Svømmeforbund
Alle som vil svømme approberte stevner og som er 10 år eller eldre  må løse lisens.

 

Utmelding
En må registrere seg inn hver sesong for å opprettholde medlemsskap.
Medlemsskapet gjelder så lenge en betaler medlems- og treningsavgift. Ønsker en å slutte i løpet av treningsperioden melder en dette til medlem@vestkantsvommerne.no. Selv om en melder i fra at en har sluttet kan det komme klubbinformasjon fram til ny periode for trening- og medlemsregistrering starter. Har utøver vært i en gruppe med dugnadsplikt kan det komme en faktura ved oppstart av nytt år (når dugnadspeioden er over) om ikke alle poengene er registrert.

Prisliste

Siden oppdatert 17.05.20

Medlemskontingent: Medlemskontingenten må være betalt for at medlemskapet skal være gyldig (ref vedtektene). Medlemskap betales i januar hvert år eller ved innmelding. Alle medlemskategorier har stemmerett på årsmøtet, så frem medlemmet er over 15 år (ref vedtekter). Kursdeltakere betaler medlemsavgift via kursavgift (Trygg i vann). Andre betaler via medlemsmodulen (innlogging vestkantsvommerne.no)

Treningsavgift: Treningsavgift forfaller til betaling halvårlig – i januar og september.

Fratrekk for egen innsats / felles arbeid 
For at kostnaden til treningsavgift ikke skal bli for høy, har Vestkantsvømmerne lagt til rette for at en kan få reduksjon for deler av treningsavgift, ved å delta som hjelper i de arbeidsoppgaver som kreves for at drive en svømmeklubb (dugnad). Se spesifisert under den enkelte gruppe. (Gjelder ikke Masters og kursdeltakere).

Søskenmoderasjon: 

 • Svømmer i den "øverste" svømmegruppen betaler ordinær medlemskontingent og treningsavgift. 
 • Søsken nr en (1) innvilges 25 % moderasjon.
 • øvrige søsken innvilges 50 % moderasjon.
 • Søskenmoderasjon på medlemsavgift er trukket i fra i søskenmoderasjon i treningsavgift. 
 • Søskenmoderasjon gjelder kun for svømme-/treningsgruppene og IKKE om søsken går på svømmeopplæring (kurs). 

 Under finner du mer informasjon om priser for:

 

 

Hospitanter fra svømmeopplæring til Piraya

 • Gratis så lenge avgift til svømmeopplæring til Vestkantsvømmerne er betalt.
 • Hospitering kan kun skje etter avtale med hovedtrener i Piraya 
 • For å være hospitant i Piraya, må svømmeren være registrert som hospitant. Dette gjøres via nettsiden "Hvordan bli medlem i Vestkantsvømmerne". Etter registrering blir brukernavn og passord tilsendt. Dette har en bruk for når en skal melde på stevner, leirer og andre aktiviteter i ettertid.
 • Blir det endringer må en huske å gi beskjed til hovedtrener og/eller medlem@vestkantsvommerne.no om hospitering utgår, eller en ønsker å gå over til Piraya gruppen. (Dette for å oppdatere medlemsmodulen med riktig gruppe eller utmelding). 
 • De som går videre fra Vestkantsvømmerne sine svømmekurs og over til Piraya, gjelder følgende:
  • Blir prioritert ang. opptak til svømmegruppene.
  • Sparer kr. 250,- (medlemsavgiften) ved innmelding samme kalenderår; da en allerede er medlem som kursdeltager.

 • Alle som vil være med på approberte stevner må løse lisens. Se info Lisens Norges Svømmeforbund 

 

Piraya

Totalt er treningsavgiften for gruppen kr. 3725,- pr. halvår (Medlemskap kr. 250,- kommer i tillegg til denne pris). Ved å hjelpe til med arbeidsoppgaver kan en få prisreduksjon på kr. 3000,- i året (kr. 1500 pr. sesong).   

Utgiftene blir delt opp følgende:

 • Vårsesong (jan-juni) betaler en medlemsavgift kr. 250,- + treningsavgift kr. 2100,- = kr. 2350,-
 • Høstsesong (aug-des) betaler en treningsavgift kr. 2350,-

  • Egen innsats / felles arbeid (dugnad) for kr. 1500,- pr. halvår. (blir fakturert for manglende poeng (for begge sesonger, inntil kr. 3000.- pr. familie) i start året etter. Om en slutter i løpet av året blir manglende poeng fakturert ved utmelding). Fritak for fakturering av dugnadspoeng samme halvår som innmelding «ny medlem». NB! Har svømmer vært registrert hospitant til Piraya senest sesongen før, gjelder ikke fritak ved oppstart «ny medlem».
 • De som går videre fra Vestkantsvømmerne sin svømmeopplæring og over til Piraya, gjelder følgende:
  • Blir prioritert ang. opptak til svømmegruppene.
  • Sparer kr. 250,- (medlemsavgiften) ved innmelding samme kalenderår; da en allerede er medlem som kursdeltager.

 • Alle som vil svømme approberte stevner må løse lisens. Er anbefalt at alle over 9 år løser lisens grunnet forsikring. Se info Lisens Norges Svømmeforbund

 

D-gruppen

Totalt er treningsavgiften for gruppen kr. 3825,- pr. halvår (årlig medlemskap kr. 250,- kommer i tillegg til denne pris). Ved å hjelpe til med arbeidsoppgaver kan en få prisreduksjon på kr. 3000,- i året (kr. 1500 pr. sesong).    

 

Utgiftene blir delt opp følgende:

 • Vårsesong (jan-juni) betaler en medlemsavgift kr. 250,- + treningsavgift kr. 2200,- = kr. 2450,-
 • Høstsesong (aug-des) betaler en treningsavgift kr. 2450.-

 • Egen innsats / felles arbeid (dugnad) for kr. 1500,- pr. halvår. (blir fakturert for manglende poeng (for begge sesonger, inntil kr. 3000.- pr. familie) i start året etter. Om en slutter i løpet av året blir manglende poeng fakturert ved utmelding). 
 • Alle som vil svømme approberte stevner må løse lisens. Er anbefalt at alle over 9 år løser lisens grunnet forsikring. Se info Lisens Norges Svømmeforbund

 

C-gruppen

Totalt er treningsavgiften for gruppen kr. 4050,- pr. halvår (årlig medlemskap  kr. 250,- kommer i tillegg til denne pris). Ved å hjelpe til med arbeidsoppgaver kan en få prisreduksjon på kr. 3000,- i året (kr. 1500 pr. sesong).     

 

Utgiftene blir delt opp følgende:

 • Vårsesong (jan-juni) betaler en medlemsavgift kr. 250,- + treningsavgift kr. 2300,- = kr. 2550,-
 • Høstsesong (aug-des) betaler en treningsavgift kr. 2550.-
 • Egen innsats / felles arbeid (dugnad) for kr. 1500,- pr. halvår. (blir fakturert for manglende poeng (for begge sesonger, inntil kr. 3000.- pr. familie) i start året etter. Om en slutter i løpet av året blir manglende poeng fakturert ved utmelding). 

 • Alle som vil svømme approberte stevner må løse lisens. Er anbefalt at alle over 9 år løser lisens grunnet forsikring. Se info Lisens Norges Svømmeforbund

 

 

B-gruppen

Totalt er treningsavgiften for gruppen kr. 4125,- pr. halvår (årlig medlemskap kr. 250,- kommer i tillegg til denne pris). Ved å hjelpe til med arbeidsoppgaver kan en få prisreduksjon over kr. 3000,- i året (kr. 1500 pr. sesong).    

Utgiftene blir delt opp følgende:

 • Vårsesong (jan-juni) betaler en medlemsavgift kr. 250,- + treningsavgift kr. 2500,- = kr. 2750,-
 • Høstsesong (aug-des) betaler en treningsavgift kr. 2750.-
 • Egen innsats / felles arbeid (dugnad) for kr. 1500,- pr. halvår. (blir fakturert for manglende poeng (for begge sesonger, inntil kr. 3000.- pr. familie) i start året etter. Om en slutter i løpet av året blir manglende poeng fakturert ved utmelding).  
 • Alle som vil svømme approberte stevner må løse lisens. Er anbefalt at alle over 9 år løser lisens grunnet forsikring. Se info Lisens Norges Svømmeforbund

 

A-gruppen

Totalt er treningsavgiften for gruppen kr. 4325,- pr. halvår (årlig medlemskap kr. 250,- kommer i tillegg til denne pris). Ved å hjelpe til med arbeidsoppgaver kan en få prisreduksjonover kr. 3000,- i året (kr. 1500 pr. sesong).    

Utgiftene blir delt opp følgende:

 • Vårsesong (jan-juni) betaler en medlemsavgift kr. 250,- + treningsavgift kr. 2700,- = kr. 2950,-
 • Høstsesong (aug-des) betaler en treningsavgift kr. 2950.-
 • Egen innsats / felles arbeid (dugnad) for kr. 1500,- pr. halvår. (blir fakturert for manglende poeng (for begge sesonger, inntil kr. 3000.- pr. familie) i start året etter. Om en slutter i løpet av året blir manglende poeng fakturert ved utmelding). 
 • Alle som vil svømme approberte stevner må løse lisens. Er anbefalt at alle over 9 år løser lisens grunnet forsikring. Se info Lisens Norges Svømmeforbund

 

 

Masters

 • kr. 350,- pr. halvår (Er inkl. årlig medlemsavg. kr. 250,-)
 • Vårsemester (jan-juni) betales medlemsavgift kr 250.- + treningsavgift kr. 100.-
 • Høstsemester (oppstart aug-des) betales treningsavgift kr. 350.-
 • Gir stemmerett på årsmøte ved betalt medlemsavgift

 

Kursdeltakere

 • Treningsavgift for kurs er markedstilpasset og kan derfor variere og er inkludert i kursavgift

 

Støtte

 • kr. 250,- pr. år (medlemsavgift)
 • Gir stemmerett på årsmøte.
 • Ikke tilgang til trening i basseng.

 

Verv

 

 

Aktiviteter

22.06.2020
Trening sommer 2020

07:30 - 20:00

AdO

08.08.2020
Oppstartleir A-, B- og C-gruppene 2020 - AVLYST

09:00 - 23:00

Nørresundby Idrætscenter i Danmark

10.08.2020
Oppstartsleir 2020 - Piraya og D-gruppen - AVLYST

07:00 - 22:00

Strandebarm

04.09.2020
Fredagsmedley 3

18:00 - 20:00

Slåtthaughallen

25.09.2020
AdO open 2020

14:00 - 19:00

AdO Bergen

16.10.2020
UM 2020 - reise og opphold

07:00 - 20:00

Tromsø