Dommere

 Klubben er avhengig av dommere for å kunne delta i seriespill og ønsket konkurranseaktivitet. Dommerne har ansvar for å sikre en god gjennomføring av kamper/konkurranser. 

Dommerne bør være kjent med

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • krav til dommere på ulike nivåer
 • være medlem av lag tilsluttet NSF Kretsdommer (Vestkantsvømmerne er det)
 • lisens og forsikringer
 • klubbens retningslinjer og forventninger til dommere
 • hva klubben tilbyr sine dommere (utstyr, bekledning, kurs …)

Krav for å være dommer:

 • Minimum 14 år gammel
 • Forbundsdommer: Minimum 18 år gammel

Om dommerkurset:

 • Store deler av dommerkurset er nettbasert og kan tas hjemme.
 • 1 dag/kveld må avses til 4 timer teori.
 • Etter gjennomgått dommerkurs må aspirantene gjennom fire stevnedager før de kan bli godkjent som kretsdommere.

Om det å være dommer

En gjør så mye ut av det å være dommer som man selv vil, men dette kan være en vei å komme til OL på

Som dommer er du med på at våre kjære svømmere får en likeverdig og korrekt bedømming av prestasjonene de utfører. Uten dommere kan ikke svømmebergen arrangere approberte stevner

Info hentet i fra NSF

Har du lyst å bli dommer – kontakt vår Dommerkontakt – se info under Kontakt oss 

 

Hos Vestkantsvømmerne får dommerne:

 • Dekket kursavgift for dommerutdanning
 • Det gis Dugnadspoeng (nr. 58)  mot deltakelse 4 dager pr. sesong (både interne og for eksterne arrangører). Dommerkort må vises til dommeransvarlig før føring av poeng. (Se klubbens Kontaktpersoner under "Andre kontakter")

 • Hver stevneøkt betales med dommergodgjørsle av stevnearrangør I tillegg blir busstransport til/fra stevner dekket. Satsene er regulert av HSK. (Dette kommer i tillegg til dugnadspoeng)

 • trenere og instruktører som er aktive dommere får tillegg i timelønn (kontakt den som er Dommerkontakt (se klubbens Kontaktpersoner) for å sats timelønn

 • dekker alle utgifter til dommertøy

 • dommere får gratis trening i Masters om en ønsker (obs! må da merke dette i innmeldingsfeltet)

 

Gjelder dommere for VS:

Søknadsskjema for dommer godtgjørelse og dekking av utgifter i forbindelse med dommervervet. (World dokument)

For å få de rettigheter du har som dommer må skjema fylles ut og sendes til kontaktperson for intern fakturering hos Vestkantsvømmerne, med kopi til klubbens dommerkontakt. Se kontaktinfo under Andre kontakter.

Medlemskap
For å være dommer hos VS må du betal årlig medlemskap (kr. 250,-). For registering av medlemskap - se "Hvordan bli medlem i Vestkantsvømmerne"

NB! Det er mulig å få fritak for betaling av medlemskap (kr. 250,-). Men velger du dette alternativet mister du goden med opptjening av dugnadpoeng pr. sesong. Velges dette alternativet må informasjon sendes til medlem@vestkantsvommerne.no.