Informasjon om lisens

Alle som deltar på approberte stevner/konkurranser må betale lisens/forsikring til Norsk svømmeforbund (NSF) (jfr L 15), men også øvrige utøvere i klubbene over 12 år kan løse lisens og dermed bli forsikret (utøvere til og med 12 år er forsikret gjennom Barneidrettsforsikringen). (Dette kommer utenom vanlig treningsavgift.)

Hvorfor lisens?
NSFs medlemsklubber har vedtatt på svømmetinget at alle som vil være med i approberte stevner/konkurranser i NSF må ha gyldig startlisens (NSF lover og regler – L 15).

Startlisensen gir utøveren:

  • rett til å delta på approberte konkurranser (med dommere)
  • bladet Norsk Svømming tilsendt til oppgitt adresse
  • idrettsskadeforsikring (9-12 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen, og derfor er denne lisensen rimeligere enn grunnlisens og utvidet lisens). Mer informasjon om forsikring – se lengre nede på siden
  • se registrerte tider for utøver vises på medley.no

Lisensens gyldighet
Lisensen gjelder fra den dagen man betaler, og ut kalenderåret. Det finnes ingen engangslisens for ett enkelt stevne.

Alle som har betalt lisens tidligere får informasjon om kid nr. fra lisensansvarlig. Denne blir sendt ut i slutten av desember / start januar.  NB! Alle får nye kid-nr hvert år. Kid-nr for tidligere innbetalinger kan IKKE brukes.  
(Nye utøvere som vil betale lisens må sjekke info og melde inn på nettsiden Lisens.  Husk å sende med navn, adresse og fødselsdato.)

Pris for startlisens svømmeidretter 2018 er som følger:

  • Kr 350,- for Startlisens svømmeidretter 9-12 år 2019 (utøvere født fra og med 2008 – til og med 2011)
  • Kr 750,- for Startlisens svømmeidretter 2019 (utøvere født 2007 og tidligere.)

Kontonummer 7874.06.70025
NB! Husk at det MÅ betales med KID-nummer. 
De som betalte lisens for en klubb i 2019 har fått informsjon om nytt kid-nummer sendt på mail (pr. 26.12.19). Dette kidnr skal benyttes til betaling av startlisens for 2020. Nye i klubben som ønsker lisens - se informasjon

Les mer om lisensen her: Ekstern link til NSFmed info om lisens 

 

Jeg har betalt lisens hva da?

Når lisens er betalt kan utøver delta på approberte stevner.
NB! Har du betalt er det OK å delta på approberte stevner! En må ikke vente til den vises på Medley (dette kan ta  opp til 14 dager etter betaling)  under Annet:

(NB! Resultater vises ikke på medley sin nettsiden før det året barnet fyller 12 år pga regler fra NSF)

lisens1-300x113.jpg

Velg så utøverkategori og klubb

lisens2-300x65.jpg